Oplossingen voor integratie

Met de komst van computer gestuurde systemen bestaat er een groeiende vraag naar informatie. Dit geldt uiteraard ook voor de procesindustrie. In de eerste generatie besturingsystemen kon deze informatie moeilijk ontsloten worden. Met de komst van de Open Control Systems (OCS) wordt dit steeds eenvoudiger. Dataopslag en rapportage vindt steeds meer plaats vanuit database structuren.
Ook integratie van reeds bestaande deelprocessen heeft een steeds grotere aandacht. Applicaties c.q. automatiseringsystemen zijn vaak veel langer operationeel als dat in eerste instantie werd verwacht….

Om toch invulling te geven aan de groeiende informatievraag is het noodzakelijk om structuren op te zetten waarbinnen de informatie, ook van gedateerde systemen, kan worden gevisualiseerd en gerapporteerd….
Wilt u weten wat onze visie is????

Contacteer IAP.