Projectmanagement & advies

Veel projectautomatiserings-projecten falen. 

Niet door technische beperkingen, maar door matige communicatie en een vage probleemdefinitieProjectmanagement blijkt een vak apart, vooral als het om automatiseringsvraagstukken gaat.
De projectmanagers van Industrial Automation Partners zorgen ervoor dat iedereen weet wat het probleem is. En dat iedereen op de hoogte is én blijft. 
Door de expertise van IAP in een vroeg stadium in te schakelen, kunt u veel kosten besparen.

Of het nu gaat over productselectieprobleemdefinitiebesturingsontwerp of implementatie. De  projectmanagement expertise van IAP kan u in alle fases van een project van nut zijn, met name bij automatiseringsvraagstukken, daar waar de probleemstelling en de vereiste informatie-uitwisseling niet voor alle partijen even evident zijn.

Zorg dat uw projectmanagement wordt uitgevoerd door professionals.

Wij laten u tijdens een bakje koffie zien hoe we uw projectmanagement kunnen optimaliseren, geheel vrijblijvend uiteraard.