Veldbussystemen

Veldbussen zijn niet meer weg te denken in de industriële automatisering. Veldbussen zorgen ervoor dat u naast de primaire meting ook extra informatie krijgt over de status van het proces en het instrument. Hierdoor krijgt u dus meer inzicht in de processen en worden afwijkingen in een vroegtijdig stadium ontdekt. Deze informatie inzichtelijk maken gaat uiteraard niet vanzelf. Door IAP te betrekken bij de opzet van het Veldbussysteemkrijgt u antwoord op belangrijke vragen zoals:

-          Welk veldbussysteem wordt er toegepast?

-          Wat voor netwerkopzet wil ik hanteren (fiber optic, redundantie, ring)?

-          Hoe om te gaan met veiligheids (SIL)-integratie?

-          Hoe gaat de applicatie getest worden?

De integratie tussen de instrumentatie en automatisering heeft ook invloed op de projectaanpak en het (loop)testen. Dit moet veel meer integraal worden aangepakt.

Door onze integrale aanpak voorkomt u onverwachte verrassingen tijdens de implementatie van uw project.

Wilt u meer weten over veldbussystemen? Via dit formulier kunt u contact met ons opnemen.