DCS Migratie

De afkorting DCS staat voor Distributed Control System. De eerste generatie DCS toepassingen stamt uit de jaren 70 en deze systemen zijn inmiddels aan vervanging en/of vernieuwing (upgrade) toe. Dit wordt in vakjargon vaak migratie genoemd. Als onafhankelijk leverancier kan IAP adviseren over leverancierskeuze, systeemkeuze, migratie strategieën, inpassen van veldbus systemen, implementatie/ontwikkeling van software, en inbedrijfstelling.

Een DCS migratie moet vaak uitgevoerd worden gedurende een korte plantstop. Dit betekent dat er tijdens de migratie geen tijd is voor correcties en/of aanpassingen. Daarom is een uitgebreide testprocedure van cruciaal belang. Ook operator training wordt vaak onderschat, hetgeen kan leiden tot een problematische opstart na de migratie.

De uitdaging van een DCS migratie is mogelijk nog groter indien men tijdens de migratie van DCS leverancier wisselt. In zo’n geval is het raadzaam om een adviseur in te schakelen die zowel de oude als de nieuwe technologie kent. Hierbij kunnen eventuele problemen en “show-stoppers’ vooraf in beeld gebracht worden. Bovendien kan het nieuwe DCS systeem zodanig ingericht worden dat de migratie voor de operators een minimale wijziging betekent.

Meer weten over DCS migratie? Contacteer IAP.