Training

Voor een optimale overdracht van het automatiseringsysteem hebben gebruikers training nodig. IAP verzorgt speciale gebruikerstrainingen die de acceptatiegraad verhogen en zorgen dat gebruikers op een gestructureerde manier ingewerkt worden.