Ondersteuning en onderhoud

Industriële installaties zijn vaak 24 uur per dag en 365 dagen per jaar in bedrijf. Ongewenste stilstand brengt hoge kosten met zich mee. Deze installaties zijn in hoge mate afhankelijk van de moderne besturingssystemen waarbij vaak slechts enkele engineers over de vereiste kennis beschikken om problemen op te lossen. Uw kosten kunnen hoog oplopen als uw besturings- of informatiesysteem niet meer werkt. IAP biedt op elk moment adequate ondersteuning op maat.