Slim gebruik maken van alle informatie

General Manager van IAP Hans Romanesko was te zien in een tv-uitzending van Ondernemend Nederland. Op locatie bij Rubis Terminal in Rotterdam legt hij uit waarom automatisering en het toegankelijk maken van informatie zo belangrijk zijn voor de procesindustrie. Of zoals hij zelf zegt: het is verbazingwekkend hoeveel informatie er nodig is voor het uitvoeren van een ogenschijnlijk simpel proces. 

Verhogen efficiëntie, kwaliteit en veiligheid 
Automatisering en het inzichtelijk maken van informatie is belangrijk binnen de procesindustrie. Het bespaart kosten, tijd, beperkt risico’s en verhoogt de veiligheid. Juist bij zo’n complexe industrie is het de uitdaging om informatie en data slim te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de automatisering door IAP bij de op- en overslag van bulkvloeistoffen bij Rubis Terminal in Rotterdam. 

Integratie van processen 
Hier komt veel meer informatie bij kijken dan men in eerste instantie zou denken. Naast de automatisering van de feitelijke (logistieke) processen zijn er nog vele administratieve handelingen die uitgevoerd moeten worden. Van de logistieke verwerking en inplanning van de opdrachten tot de uitvoering, registratie, facturatie en rapportage van de activiteiten. 

Procesoperator als  supervisor 
De afdeling Operations krijgt een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid. Er zijn dus veel ondersteunende systemen nodig om hen te assisteren met het efficiënt en veilig uitvoeren van hun werkzaamheden. In de controlekamer worden de feitelijke acties uitgevoerd van het overslaan van producten vanuit de schepen naar de tanks en vanuit de tanks naar vrachtwagens of treinwagons. Door slimme automatisering worden taken continu op dezelfde manier en op tijd uitgevoerd. Hierdoor kan de procesoperator zich bezighouden met supervisie en het bijsturen en optimaliseren van de processen.

Slim gebruiken van data en informatie 
In de toekomst zullen in de procesindustrie administratieve processen en fysieke processen steeds meer integreren. Het is juist bij zo’n complexe industrie de uitdaging om informatie en data slim te gebruiken. Het gaat immers om de juiste balans tussen continuïteit van de processen en de integriteit en toegankelijkheid van informatie. Verwerken van data is voor IAP dan ook geen doel, maar vooral een middel om de kwaliteit, efficiëntie en de veiligheid te verhogen.