Het automatiseringssysteem voor Bunge Loders Croklaan, een wereldwijde producent van plantaardige oliën en vetten, staat klaar voor verzending. Industrial Automation Partners (IAP) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de automatisering van de Shea Butter fabriek in Ghana. Op basis van de procesgegevens en de specificaties heeft IAP het ontwerp van het besturingssysteem en de software-applicatie uitgevoerd. Voor de automatisering van de fabriek is Siemens PCS7 toegepast. Eind dit jaar wordt het systeem geïnstalleerd, getest en in bedrijf genomen.

Deze opdracht komt voort uit een eerdere samenwerking van IAP met Bunge Loders Croklaan in Wormerveer. Omdat het hier om een explosiegevaarlijke toepassing gaat, heeft IAP intensief samengewerkt met het projectteam in Wormerveer om alle specifieke eisen en oplossingen op elkaar af te stemmen en hierin te adviseren.