Alarm management

Bij vele DCS / PLC toepassingen worden operators overspoeld met alarmen. Hierdoor verslapt de aandacht voor belangrijke alarmen. Dit kan resulteren in productieverlies en/of materiële schade. Samen met de consultants van IAP kan een project in gang gezet worden waarbij het aantal alarmen aanzienlijk wordt gereduceerd. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Welke alarmfilosofie wordt er gehanteerd?
  • Hoe is de area indeling en prioriteit indeling er uit?
  • Welke alarmen komen het meest frequent voor?
  • Zijn de alarmparameters juist ingesteld?
  • Is dynamische alarmonderdrukking gewenst?

M.b.v. Alarm Management wordt een beter inzicht verkregen in aantal en frequentie van de alarmen. Zo zijn er praktijkvoorbeelden waarbij een specifiek alarm ca.1400 keer/maand !! gemeld werd. Door de meest voorkomende alarmen aan te pakken, kan in korte tijd het aantal alarmen sterk terug gebracht worden.

Meer weten? Contacteer IAP!