Work Permit - page 4

WorkPermit
Overzicht functies:
Gebaseerd op de Deltalinqs Botlek
methode
Opdeling in aanvraag, maatregelen
verstrekker, maatregelen houder,
bekrachtiging, gasmetingen en TRA
Informatie van eenwerkvergunning
wordt in één A3/A4 overzicht
ingevuld en getoond
Begeleiding bij invullen
werkvergunning
Registratie gasmetingen
TRA ondersteuning gekoppeld aan
werkvergunning
Digitale handtekening via
wachtwoord of handtekening
(tablet)
Grafischeweergave van actieve
werkvergunningen
Ondersteuning van interne en
externemedewerkers
Mogelijke statussen van een
vergunning: Concept, aanvraag,
verstrekt (indicatie te laat
ingeleverd/verlopen), verlengd,
geretourneerd of afgesloten
Meerdere vergunningen tegelijkertijd
verlengen, intrekken (bij
calamiteiten) of afsluiten
Plannen op basis van aangevraagde
werkzaamheden
Geldigheidsduur vergunning
configureerbaar per
vergunningscategorie
(dagvergunning, stopvergunning,
etc.). Categorieën zijn
configureerbaar
werkvergunning is configureerbaar
Werkvergunningwordt gekoppeld
aan een locatie (ruimte) en/of tag
(proceslocatie)
Overzicht van alle
werkvergunningenmet filter
mogelijkheden
Bij het verstrekken controle
op
-
verplichte gasmetingen
-
alle benodigde
maatregelen van de
verstrekker zijn genomen
-
TRA is goedgekeurd
Toevoegen van bijlagen,
bijvoorbeeld een PDF
bestand
Koppelingmet werkorder
applicatiemogelijk
(werkorderomschrijving,
tagnaam, werkordernummer
etc.)
Ondersteuning
werkvergunningssjablonen
(standaards)
Ondersteuning van TRA
sjablonen
Archivering van
werkvergunningen en TRA
Ondersteuningwarme,
koude, hoog risico
werkvergunningen
Bij maatregelen door
verstrekker (bijvoorbeeld
elektrisch VP) kan een
digitale han
dtekening vereist
worden (configureerbaar).
Filteren in overzicht op basis
van locatie, tag, firma,
status (aanvraag, verstrekt
etc.).
Autorisatie van functies
Mogelijkheid tot eigen titel
opwerkvergunning.
Maatwerkmogelijk
1,2,3 4
Powered by FlippingBook