Work Permit - page 1

WorkPermit
De digitalewerkvergunnings -
applicatie van IAP verbeterd
het proces van beheren en
uitgeven van
werkvergunningen en
bevorderd daarmee een veilige
werkomgeving.
Daarnaast is het digitaal
afhandelen van
werkvergunningen efficiënter
en bespaard veel tijd
(aanvraag, autorisatie,
handh
aving) waardoor er meer
tijd besteedt kanworden aan
veiligheid enmilieu.
Door gebruik temaken van de
applicatie krijgen alle
betrokken partijen in één
oogopslag een overzicht van alle
geplande en in uitvoering zijnde
werkzaamheden. Dit overzicht
toont tevens de verlopen en te
laat ingeleverde vergunningen.
Het overzicht is beschikbaar voor
allemedewerkers die daar
behoefte aan hebben. Dergelijke
overzichten bevorderen de
onderlinge communicatie en
creëren daarmee een veiligere
werkomgeving omdat menmeer
grip heeft op de risicobeheersing
(veiligheid enmilieu).
Refine IT oplossingen:
Shift Manager
Work Permit
Terminal Suite
OPC integratie
LockOut - TagOut
1 2,3,4
Powered by FlippingBook