Shift Manager - page 4

Shift Manager
Overzicht functies:
Gebeurtenissen
Registratie en rubriceren
Toevoegen van documenten
aan afwijkende gebeurtenissen
(Documented evidence)
Automatische registrati
e vanuit
PLC/SCADA of DCS systeem
Sjablonen voor registratie
Markeren van gebeurtenissen
Taken
Plannen van periodieke
taken/instructies op basis van
tijd of dienst/ploeg combinatie
Invoeren van ad-hoc taken
Overdracht van taken naar de
volgende of andere dienst
inclusief registratie
Markeren van taken ten
behoeve van het dag- of
weekoverleg
Versturen van taken per e-mail
Opvolging van taken
Foto’s en verslaggeving
Toevoegen sjablonen voor
taken
Document beheer
Documentbeheer per ploeg
Documenten gekoppeld aan
taken en gebeurtenissen
Bemanning registratie
Verzuim en aanwezigheid
registratie
Verdelingwerkzaamheden
(jobs)
Wachtoverdracht
Automatische bewaking van
wachtafsluiting
Controle op invoer van gegevens
Mogelijkheid tot het overdragen
van taken en gebeurtenissen
Bevriezen van de geregistreerde
data na afsluitingwacht
Eindverslagwacht
Wachtverslagen per ploeg, dienst,
dag, week, maand en periode
Notities enproductienotities
Het vastleggen van
tijdgerelateerde notities en
instructies
Onderscheid tussen nieuwe,
gewijzigde en prioriteit instructies
Document of webpagina koppelen
Export mogelijkheden naar PDF,
Excel, Word en RTF
Rapportage
Equipment gebonden rapportage
(ISA-95)
Eindverslagwacht
Wachtverslagen per ploeg, dienst,
dag, weekmaand en periode
Export mogelijkheden naar PDF,
Excel, Word en RTF
Rooster
Overzichtelijk roosterschema
Algemeen
Uitgebreide zoekfuncties op o.a.
gebeurtenissen en taken
1,2,3 4
Powered by FlippingBook