Shift Manager - page 2

De uitdaging
Introductie:
Operationele en technische bedrijfsinformatie en de
snelheidwaarmee deze beschikbaar is, biedt de
gebruiker een voorsprong bij zijn bedrijfsvoering.
Argumenten:
Er kunnen verschillende argumenten zijnwaarom
Shift Manager eenmeerwaarde biedt voor de
operationeel verantwoordelijke.
Deze zijn:
Productverantwoordelijkheid, het leveren van
“documented evidence”
Traceerbaarheid van acties en gevolg
Kennis opbouw
Opnemen van belangrijke gegevens uit de
procesinformatie ter voorkoming van bijv.
Storingen
Zoeken en vinden van “punten ter verbetering”
Verbetering van de communicatie
Reduceren van afstemmingskosten
Toegankelijkheid van productie-informatie voor
management, productie en andere afdelingen
Shift Manager helpt u bij het inzichtelijkmaken van
de activiteiten en gebeurtenissen. Door de
geïntegreerde rapportage kunt u tijd besparen en
biedt Shift Manager u demogelijkheid om
dwarsverbanden te vinden en daarmee uw processen
te optimaliseren.
1 3,4
Powered by FlippingBook