Shift Manager - page 1

ShiftManager
24-uur bedrijfsvoering vindt
plaats bij diverse
toepassingen, van bewaking,
transport en overslag tot
productie- bedrijven.
Al deze bedrijven hebben te
makenmet verschillende
ploegen die na elkaar de
taken/operaties uitvoeren.
Bij de complexiteit van
bedrijfsvoering en de
verschillende personeelsleden
die daarbij betrokken zijn is
het behouden van overzicht,
communicatie en het kunnen
vastleggen, traceren en opvolgen
van activiteiten een uitdaging op
zich.
Voor deze “uitdaging” biedt IAP
een geïntegreerde oplossingmet
de volgende hoofdfuncties:
Rooster, inplannenpersoneel
Registratie gebeurtenissen
Takenplannen, registratie en
opvolgen
Document beheer
Bemanning registratie
Wachtverslag
Wachtoverdracht
Rapportage
Refine IT oplossingen:
ShiftManager
Incident Manager
Terminal Suite
OPC integratie
LockOut - TagOut
1 2,3,4
Powered by FlippingBook